Inkasní a bezpečtnostní agentura

Vymahání, správa a odkup pohledávek
Ochrana osob a majetku

Navštěvujeme dlužníky osobně

Detektivní služby

Naše společnost rovněž poskytuje detektivní služby. Detektivní služby zahrnují vše, od sledování nevěrných partnerů, až po zjišťování informací o současném či potenciálním obchodním partnerovi. Provedeme zajištění citlivých informací a údajů, které obvykle nelze zjistit. Získáme důkazy pro úspěšné vyřešení Vašeho sporu. Zjistíme informace a majetkové poměry o osobách a firmách v ČR i v zahraničí.

Proč využít naše detektivní služby?

Na základě námi předaných informací lze předejít spoustě problémů a zbytečným finančním ztrátám.

Vyhledávání osob

S vymáháním pohledávek i se správou pohledávek přicházíme často do situace, kdy je nutno nějakou osobu vyhledat či dohledat objekt. Vyhledávání osob je víceméně detektivní práce spojená s našimi ostatními činnostmi. Proto pro nás není složité poskytnout jako samostatnou službu právě vyhledávání osob. Veškeré náklady a výlohy platí klient, tedy zájemce o vyhledání osoby, předem, včetně konzultací. Dohodnutou smluvní odměnu platí při předání získaných informací. Cena se pohybuje od 10.000,- Kč a výše. Ale vše je samozřejmě závislé na posouzení náročnosti každého vyhledávaného případu zvlášť.