Inkasní a bezpečtnostní agentura

Vymahání, správa a odkup pohledávek
Ochrana osob a majetku

Navštěvujeme dlužníky osobně

Odkup pohledávek

Odkup pohledávekV některých případech může být výhodné odprodat svoji zdánlivě nedobytnou pohledávku třetí straně – tedy nám. Pro vás, tedy pro věřitele, má odkoupení pohledávek třetí stranou ten efekt, že se zbavíte nepříjemného, zdlouhavého handrkování o něco, co vám patří. Na dlužníka může udělat odkoupení pohledávky třetí stranou dojem už tím, že náhle nemá co do činění s tím dobrákem, který mu vždy pozdní platby toleroval. Dlužníkovi oznámíme, že jsme vaši pohledávku vůči němu odkoupili a stává se tak firmy vymáhající pohledávky. Odkupem pohledávky se definitivně zbavíte velké starosti, která je bohužel s podnikáním u nás spojena.

Přímý nákup pohledávky se provádí na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Cena, splatnost a ostatní záležitosti jsou případ od případu jiné. Pro odkup pohledávky jsou nutné dva předpoklady. Pohledávku odkoupíme na základě platných a relevantních dokladů, a pohledávku odkoupíme pouze celou, nedělenou.

Odkoupit pohledávku

Prodejem pohledávky se zbaví věřitel starostí, ušetří za soudy a díky tomu, že s dlužníkem jedná jiný subjekt, nedochází většinou ani k narušení obchodních či jiných vztahů.

Odkoupit pohledávku můžeme samozřejmě pouze v případě, že je, byť i jen teoretická, možnost, že dojde k jejímu vyrovnání. Vaším zájmem je podnikání ve vašem oboru, u nás je to stejné a náš obor je vymáhání pohledávek. Odkoupením pohledávky se stáváme my věřiteli, přičemž k dlužníkovi nemáme žádné obchodní ani citové vazby. Vaše starosti rádi vezmeme na sebe. Vy dostanete peníze, další už je naše starost.