Inkasní a bezpečtnostní agentura

Vymahání, správa a odkup pohledávek
Ochrana osob a majetku

Navštěvujeme dlužníky osobně

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávekMáte dlužníka, se kterým si nevíte rady?

Pohledávky vymáháme zákonným způsobem, rychle, rázně a bez průtahů. Váš problém s dlužníkem začneme řešit hned poté, co nás vymáháním pohledávky oficiální smlouvou pověříte. Vymáhání pohledávek nás nejen živí, ale také baví. Kdyby nás vymáhání nebavilo, věřte, že bychom dělali něco jiného. Pro běžného podnikatele je vymáhání vlastních pohledávek nepříjemné zlo, které ho většinou stresuje. Pro nás je to Job!

Má váš dlužník problémy a vy nevíte, jakým způsobem vymoci svoji pohledávku? Svěřte dlužníka profesionálům. Postupujeme nekompromisně, ale vždy v souladu se zákonem a právními normami ČR, na druhé straně známe všechny výmluvy! Rozebereme s dlužníkem jeho finanční situaci, zoptimalizujeme jeho možnosti, vysvětlíme finanční priority a pro vymožení pohledávky uděláme vše, co je v našich silách.

S námi se k vymáhané pohledávce dostanete v nejkratším možném čase! A výhodou tohoto způsobu vymáhání pohledávek je, že zůstáváte stále majiteli vaší pohledávky. A také to, že vás budeme průběžně informovat o našem postupu.

Většinou vymáhání pohledávek třetím subjektem je snažší a rychlejší, než když si pohledávky vymáháte sami.

Vymáhání pohledávek je práce, která nás baví. Vymáhání dluhů je v dnešní době nezbytně nutná práce. Bývávalo, kdy každý své závazky zaplatil a nikoho by nenapadlo, že by dluhy neplatil. V dobách minulých nebylo vůbec zapotřebí firem na vymáhání pohledávek. Mezi lidmi se line názor, že vymáhání dluhů je násilí, které má dlužníka zničit. Naopak. My pomáháme jak věřiteli, tak dlužníkům. Jsme profesionálové. Většinou věřitel umí svou práci, kterou se zabývá vymáhání pohledávek řeší telefonováním, nebo upomíná soudním řízením, kterého se dlužník nebojí. My ale umíme vymáhat.

Vaše pohledávky vymáháme důsledně, zákonně a hlavně rychle, abyste se nedostali do finančních problémů, které jste si nezavinili. Vymáhání pohledávek je naše práce. Vyzkoušejte nás, nebudete litovat.

Věnujte se své práci a vymáhání nechte na nás.

Vymáháte pohledávku vůči někomu po dobrém nebo po zlém a v zoufalství už ztrácíte sami nad sebou kontrolu? A stále nic? Hlavně klid! Vy se v klidu věnujte své práci, my vymůžeme pohledávku za vás. Pokud je klient dohledatelný a pohledávka oprávněná a dosud jinými subjekty nevymáhaná, spolehněte se na profesionální vymáhání pohledávek. Že si váš dlužník z vašeho vymáhání pohledávky ani z vás nic nedělá? Naše vymáhání pohledávek mu zamoří hlavu a znepříjemní život. A výsledkem bude vaše vymožená pohledávka.

DLUŽNÍCI POZOR !!!

Ze soudů si můžete dělat legraci, advokáti z vás budou mít radost. Z firmy, která vymáhá pohledávky si srandu dělat nebudete! Je důsledná, svou práci má ráda a má na ní spoustu času.

Problémové pohledávky

Problémy nastanou, pokud dlužníci nezaplatí včas.Další nepříjemnou věcí a a nelehké vymáhání probíhá,pokud má věřitel špatně sepsanou smlouvu (někdy i žádnou),uznání dluhu nebo směnku. Nemá-li však věřitel podepsanou nebo uznanou pohledávku, a pokud se dlužník k dluhu nepřizná, není vůbec šance pohledávku vymáhat. S takovou pohledávkou věřitel neudělá vůbec nic a dlužník nikdy nemusí dluh zaplatit.

Pokud pohledávky vzniknou beze svědků, půjčí-li kamarád dlouholetémuá příteli, nebo půjčky v rodině bez úpisu, nebo bez bankovních transakcí, jsou tyto peníze poze sázkou do loterie. Tyto peníze se Vám nemusí nikdy vrátit. Potom už záleží na charakteru člověka, jestli peníze vrátí zpět.

Dbejte na řádné a se všemi náležitostmi sepsané uznání dluhu nebo smlouvy o půjčce a vyhnete se nepříjemnostem a špatným zprávám při vymáhání Vašich pohledávek !

CENÍK

          30%    provize z vymožené částky

     2.000,-     podání žaloby k příslušnému soudu

     1.000,-     přihláška pohledávky k insolvenčnímu řízení

       - uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH.

Vyhledávání osob

S vymáháním pohledávek i se správou pohledávek přicházíme často do situace, kdy je nutno nějakou osobu vyhledat či dohledat objekt. Vyhledávání osob je víceméně detektivní práce spojená s našimi ostatními činnostmi. Proto pro nás není složité poskytnout jako samostatnou službu právě vyhledávání osob. Veškeré náklady a výlohy platí klient, tedy zájemce o vyhledání osoby předem, včetně konzultací. Dohodnutou smluvní odměnu platí při předání získaných informací. Cena se pohybuje od 10.000,- Kč a výše. Ale vše je samozřejmě závislé na posouzení náročnosti každého vyhledávaného případu zvlášť.